Doradztwo strategiczne
Określamy czynniki decydujące o powodzeniu strategii firm pod kątem ich działalności międzynarodowej.
Analiza ryzyka inwestycji
Badamy wpływ sytuacji politycznej i makroekonomicznej na perspektywy stabilności biznesu i szacujemy wpływ otoczenia regulacyjnego na planowaną inwestycję.
Analiza otoczenia konkurencyjnego
Oceniamy kto jest głównym konkurentem i jakie są jego cele strategiczne. Prowadzimy monitoring poczynań konkurencji (budowanych przez nią przewag biznesowych) oraz przedstawiamy wnioski na temat jej zamierzeń.
Monitoring sektora energetycznego
Systematycznie tworzymy regionalne serwisy branżowe dotyczące sektora energetycznego. Monitorujemy także na bieżąco zmiany w ustawodawstwie unijnym i na poziomie poszczególnych państw.

OBSZAR DZIAŁANIA:

Salvor koncentruje się głównie na państwach europejskich. W minionych latach firma zrealizowała jednak szereg projektów związanych z rynkami państw Azji, Afryki oraz Ameryki Północnej i Południowej.